Suomi Ruotsi Englanti

Öppet för grupper,
kontakta oss!

Luontopolun alku Luontopolulla

Naturstig

En naturstig leder upp till berget Rousuvaara. Från högsta punkten öppnas storslagna vyer till svenska sidan. Uppe på berget finns också en rastplats, där du kan vila upp dig, koka kaffe eller grilla korv. Stigen är 1,5 km lång. Längs stigen finns 13 informationstavlor, som i ord och bild berättar om vår bys historia och natur.
Naturstigen byggdes år 1999-2000 efter initiativ av Pekanpää byaförening. Lapplands miljöcentral utförde det praktiska arbetet. Rousuvaara har klassificerats som naturskyddsområde enligt ett beslut av Ylitornio kommun.
Längs naturstigen växer även den i området sällsynta växten Jungfru Marie nycklar.